Guangdong Laser Industry Association

Guangdong XZQ Laser Technology Co.,Ltd

Shenzhen XZQ Information Technology Co.,Ltd  

www.gdlaser.org   (Association)

www.laserfair.cn    (Exhibition)

www.laserfair.com  (Newspaper)

www.alat.com.cn    (Conference)


Deutsche Messe AG

Ms. Cigdem Guel-Zwingmann

Tel. +49 511 89-31426

Fax. +49 511 89-31419

cigdem.guel-zwingmann@messe.de

On behalf of Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd.